Projekt: RODZINA – wspólna sprawa II”

Szanowni Rodzice!

Nasza placówka ubiega się o tytuł PRZEDSZKOLA WSPIERAJĄCEGO RODZINĘ Z MAŁYM DZIECKIEM. Wdrażanie standardów wspierania rodziny odbywa się w ramach projektu „Rodzina- wspólna sprawa II”. Projekt współfinansowany jest ze środków m.st. Warszawy.

 

Comments are closed.