Programy realizowane w Akademii

Naszą pracę w Akademii Króla Stasia opieramy na Podstawie Programowej MEN oraz na Programie „Zanim będę uczniem” autorstwa E.Tokarskiej i J.Kopały Wydawnictwa Edukacja Polska. Program ten zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego organizowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Program ten zaspokaja potrzebę ruchu, kontaktów rówieśniczych, badania i poznawania właściwości przedmiotów i zjawisk.

Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego ( Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r). Wydawnictwa Edukacja Polska.
Program ten zajął pierwsze miejsce w drugiej edycji konkursu na najlepsze programy wychowania przedszkolnego organizowanego przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Minister Edukacji Narodowej.

Program ten zaspokaja potrzebę ruchu, kontaktów rówieśniczych, badania i poznawania właściwości przedmiotów i zjawisk. Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r).

Ponadto realizujemy programy autorskie, stworzone przez nasze nauczycielki:

  • Uśmiechnij się – rozwijanie wrażliwości teatralnej,
  • Adaptacyjny dzieci 3 letnich do przedszkola,
  • Miejski Program Wspierania Edukacji Ekologicznej m. st. Warszawy,
  • Korekcyjno-kompensacyjny,
  • Zdolny Przedszkolak,
  • Program logopedyczny (we współpracy z logopedą).