Odbieranie dziecka z przedszkola

Prosimy przyprowadzać dzieci do godz. 8.30 (na śniadanie)
Dzieci 2-posiłkowe (bez opłaconych śniadań) na godz. 9.00.

W wyjątkowych przypadkach prosimy zgłosić telefonicznie do godz. 9.00,
że dziecko przyjdzie później aby je doliczyć do obiadu i podwieczorka.

Nieobecności dzieci prosimy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godz. 9.00
(Jeśli nie będzie zgłoszone, za pierwszy dzień nieobecności nie ma odliczeń).

Dzieci z przedszkola mogę odbierać tylko osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców.
Na upoważnieniu wymagany jest podpis obydwojga rodziców.
Rodzice i osoby upoważnione mają obowiązek okazać dowód osobisty przy odbieraniu dziecka.

OGRÓD PRZEDSZKOLNY
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, osoba upoważniona, która odbiera dziecko na terenie ogrodu ma obowiązek podejść do nauczycielki
i poinformować kogo odbiera.
Dzieci uczymy aby przed odejściem:

  • powiedziały z kim idą do domu
  • powiedziały „do widzenia”

Dokument do wydrukowania i wypełnienia: