Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


 • 6.30 – 8.15 schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna, zabawy ruchowe
 • 8.15 – 8.30 przygotowanie do śniadania
 • 8.30 – 9.00 śniadanie
 • 9.00 – 9.30 zabawy dowolne
 • 9.30 – 10.30 realizacja zajęć edukacyjnych
 • 10.30 – 11.45 pobyt w ogrodzie, zabawy, spacery, wycieczki
 • 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu
 • 12.00 – 12.30 obiad
 • 12.30 – 14.15 * grupy młodsze – leżakowanie
  * grupy starsze – zabawy relaksacyjne, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek
 • 14.15 – 14.30 przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30 – 14.45 podwieczorek
 • 14.45 – 17.30 zabawy ruchowe, zabawy tematyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, słuchanie opowiadań nauczyciela oraz literatury dziecięcej, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, pobyt w ogrodzie.