Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczęło rekrutację do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok 2024/2025.

W tym miejscu znajdą Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Mogą Państwo zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem działań czy listą potrzebnych dokumentów. Wszystkiego dowiecie się Państwo pod adresem:

https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025

Informacje ogólne

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018-2021 (tj. dzieci 3-, 4-, 5- i 6-letnie) oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie.
  2. Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat. Decyzję podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.
  3. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
  4. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
  5. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 r.) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2019 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2020 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone od stycznia do grudnia 2021 r.) mogą korzystać z wychowania przedszkolnego. Aby zapisać dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole należy wziąć udział w rekrutacji. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych wskazanych przez rodziców we wniosku burmistrz dzielnicy skieruje dziecko do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko.

Deklarację należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.