Dyżur wakacyjny

 

Szanowni Rodzice,

Informuję, że rejestracja wniosków na dyżur wakacyjny rozpoczyna się  19.03.2019 r. a kończy się 01.04.2019 r. Rodzice, którzy nie posiadają haseł do rejestracji, a chcą aby dziecko uczęszczało na dyżur wakacyjny proszeni są o złożenie wniosku w celu wydania hasła. Wzór wniosku znajduje się u nauczycieli w grupach.

Dzieci, które uczestniczą w rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub kl. I szkół podstawowych korzystają z utworzonego przez rodziców hasła wygenerowanego do systemu rekrutacyjnego.

 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 411 „Akademii Króla Stasia” będzie w okresie od 15.07.2019 do 26.07.2019 r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data Etap zapisów/czynność rodzica
od do
 

14 marca

od godz. 8.00

 

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
19 marca
od godz. 9.00
 1 kwietnia
do godz. 24.00
Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
19 marca
od godz. 9.00
2 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 

 

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 kwietnia

godz. 14.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
27 kwietnia 10 maja Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

 

 

17 maja

godz. 13.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

17 maja

godz. 14.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.