Projekt „Przedsiębiorcze dzieci”

Celem programu „Przedsiębiorcze dzieci” jest przekazanie dzieciom w wieku przedszkolnym podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości, a także kształtowanie predyspozycji do bycia przedsiębiorczym.

Potrzeba

Program jest uzupełnieniem treści programów przedszkolnych, które nie uwzględniają elementów edukacji ekonomicznej i odpowiedzią na potrzebę kształtowania postaw przedsiębiorczych już u najmłodszych dzieci. Brak zagadnień ekonomicznych we wczesnej edukacji zapewne wynika z przekonania, że wiedza ekonomiczna jest za trudna dla małych dzieci, a decyzje finansowe dotyczące dzieci są podejmowane przez rodziców. Tymczasem już nawet 4-letnie dzieci posiadają i wydają  własne pieniądze (Ipsos Polska 2010), często nie znając ich wartości i nie umiejąc planować wydatków. Program „Przedsiębiorcze dzieci” kształtuje kompetencje finansowe: dostarcza wiedzy, umiejętności, postaw.

Zajęcia dla dzieci
Program „Przedsiębiorcze dzieci” jest realizowany w cyklu cotygodniowych zajęć dla dzieci. Zajęcia rozpoczynają się od tematów znanych dzieciom z codziennych czynności – sklep i zabawa w robienie zakupów, przygotowanie listy zakupów, porównywanie cen. Następne zadanie jest nieco trudniejsze, – szukanie sposobu na zarobienie pieniędzy na zakupy oraz zbieranie funduszy. Kolejne wspólne wyjście do sklepu, samodzielne zakupy i przygotowanie ulubionej potrawy, to zwieńczenie działań zarabiania na sukces.

Kolejny etap zajęć to poznawanie funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorczych: banków, przedsiębiorstw lokalnych, urzędów gmin i sołectw. Osoby pracujące w tych instytucjach stają się dla dzieci ekspertami od pieniędzy, a także doradcami w dziecięcych działaniach przedsiębiorczych.

Dzieci podczas zajęć w praktyce poznają mechanizmy dotyczące kupowania i sprzedawania, oszczędzania, planowania wydatków, inwestowania. Ważną częścią cyklu jest także blok dotyczący reklamy i działań marketingowych, dzięki którym dzieciom łatwiej jest informować swoich potencjalnych sponsorów do wsparcia ich działań przedsiębiorczych.

Dodatkowo, zajęcia dla dzieci to także ćwiczenie umiejętności społecznych, nawiązywanie współpracy w grupie oraz z osobami z najbliższego otoczenia oraz utrwalanie poczucia przynależności i odpowiedzialności za lokalną społeczność.

 

Comments are closed.