Czyste powietrze wokół nas

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”  dotyczy edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych, jest przeznaczony dla grupy wiekowej – dzieci 5 i 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów.

Pierwsza wersja programu powstała w roku 1997 a jego pilotaż odbył się w Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach.

Program powstał przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia.

Został wydany ze środków na realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

Do redakcji/formy merytorycznej programu przyczynili się:
 • Biuro rzecznika Praw Obywatelskich
 • Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
 • Główny Inspektorat Sanitarny
 • Instytut Matki i dziecka
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

Założenia programu

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
 • Program może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cel główny programu

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

 

Comments are closed.