Dokumenty dla Rodziców do wydruku/Materiały do pracy z dziećmi w domu

Druki dokumentów do wypełnienia dla rodziców znajdują się na stronie przedszkola www. przedszkole411.waw.pl lub można poprosić o druk pracownika przedszkola.

Ważne druki do wypełnienia:

Upoważnienie do odbioru dziecka(dziecko może odebrać osoba pełnoletnia upoważniona pisemnie przez rodziców)

Dane osobowe dziecka

Oświadczenie rodziców

Deklaracja

Oswiadczenie_wizerunek

Zgoda na mierzenie temperatury