admin2

Posts byadmin2

10 września, godz. 9:15

Teatrzyk „Przyjaciele z zielonego lasu”  


Nasze przedszkole


Czyste powietrze wokół nas

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas”  dotyczy edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych, jest przeznaczony dla grupy wiekowej – dzieci 5 i 6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Pierwsza wersja programu powstała w roku 1997 a jego pilotaż odbył się w Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach. Program powstał przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Departamentu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Został wydany ze środków na realizację Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Do redakcji/formy

Czytaj całość


Chronimy dzieci

PROGRAM „CHRONIMY DZIECI” W NASZYM PRZEDSZKOLU „Chronimy Dzieci” to pilotażowy program profilaktyki przemocy wobec dzieci realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje i Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe. Program „Chronimy Dzieci” skierowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z terenu Pragi Południe. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, w których potwierdzony został wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz wysoka jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem. Celem programu

Czytaj całość


Dyplomy, wyróżnienia, certyfikaty…


Wisła

Wisła, która przepływa przez Warszawę z południowego-wschodu na północny-zachód posiada dwie, odrębne pod względem fizjograficznym, części: prawobrzeżną i lewobrzeżną. Część lewobrzeżna jest zdecydowanie bardziej urozmaicona. To właśnie na tym brzegu królowej polskich rzek, zachowały się liczne starorzecza Wisły. Stanowią one samodzielne zbiorniki wodne np. Jezioro Czerniakowskie, Łacha Siekierkowska lub – włączone do sieci rzecznej – Jezioro Wilanowskie. Co o Wiśle każdy Polak wiedzieć powinien? najdłuższa rzeka Polski i zlewiska Morza Bałtyckiego (1047 km); źródła: stoki Baraniej

Czytaj całość


Wiślana szkoła

Mamy przyjemność poinformować, że nasze przedszkole znalazło się w elitarnej grupie warszawskich placówek biorących udział w programie „Wiślana Szkoła” „Wiślana Szkoła” to pilotażowy program edukacji ekologicznej na temat rzeki Wisły skierowany do placówek edukacyjnych wszystkich szczebli (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich) z terenu miasta stołecznego Warszawy. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami. Obok części

Czytaj całość


Skip to content